Naucno vece

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Научно веће Института за физику

АГЕНДА

Правна акта

Статут Института за физику

Статут Института за физику (предлог Статута усвојен на седници УО 14. 03. 2011.)

Пословник о раду Научног већа

Пословник о раду Научног већа (25. 03. 1997.)

Седнице Научног већа

АГЕНДА

Personal tools