Uputstvo za instaliranje Kaspersky Antivirus programa

From MediaWiki

Jump to: navigation, search
na Windows mašinama Instituta za Fiziku

Preliminarije

Sve Windows mašine Instituta za Fiziku moraju imati instaliran Kaspersky. Verzija koja je opisana u ovom uputstvu je 6.0.3.380 (instalacioni fajl se zove kav6.0.3.380_winwksen.exe). Potreban vam je i key file, tekući se zove 024B175D.key. Ukoliko nemate ove fajlove obratite se na admin@ipb.ac.rs.

Da biste uspešno obavili instalaciju, neophodno je da sa mašine u potpunosti deinstalirate sve ostale antivirus programe i prethodne verzije Kaspersky antivirus programa.

Ukoliko imate direktorijum C:\KAV\ obrišite ga pre instalacije.

Važeća adresa Instituta za Fiziku sa koje se vrši update antivirusne baze podataka glasi http://kav.ipb.ac.rs/.

Instalacija

Sledi postupak instaliranja u slici i reči. U većini koraka treba samo prihvatiti šta piše i kazati Next, pa te korake preskačemo. Izuzev koraka koje navodimo u nastavku, ne preporučuje se čačkanje po bilo kojim drugim ponuđenim opcijama osim ako ste sigurni da znate šta radite.

Instalacija se pokreće startovanjem programa kav6.0.3.380_winwksen.exe. Morate biti ulogovani sa administratorskim privilegijama. Pokretanjem programa otvara se Wizard:

Image:KAVinst01.jpg

Birate Next nekoliko puta sve do strane sa Licence Agreement-om:

Image:KAVinst04.jpg

Izaberete I accept, pa Next redom do Choose Setup Type strane:

Image:KAVinst06.jpg

Izaberete Complete, pa Next više puta sve do strane za aktivaciju:

Image:KAVinst11.jpg

Izaberete Apply existing licnence key, pa Next do sledeće strane:

Image:KAVinst12.jpg

Sada kliknete na Browse, pronadjete key file, izaberete ga, i nastavite sa Next sve do Update strane:

Image:KAVinst15.jpg

Ovde kliknete na Settings dugme, pa u novootvorenom prozoru izaberete Update source tab:

Image:KAVinst16.jpg

Kliknete na Add kako biste dodali source Instituta za Fiziku:

Image:KAVinst17.jpg

Adresa je (vidi sliku) http://kav.ipb.ac.rs/ i treba je upisati u odgovarajuće polje. Nakon toga kliknete na OK što vas vraća na prethodni prozor koji sada treba da izgleda ovako:

Image:KAVinst18.jpg

I ovde kliknete na OK. Ovo vas vraća na glavnu Update stranu. Kliknite na Update now dugme, nakon čega će otpočeti apdejtovanje, koje izgleda ovako:

Image:KAVinst19.jpg

Kad se završi kliknete na Close, pa redom Next po svim ostalim stranama do poslednje:

Image:KAVinst25.jpg

Ovde kliknete na Finish i pustite da se računar restartuje, čime se instalacija Kaspersky antivirus programa završava.

Personal tools