PhyWiki uputstvo

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

Ovo uputstvo je namenjeno onima koji se prvi put sreću sa wiki stranicama. Detaljno uputstvo za korišćenje MediaWiki stranica možete naći na http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents.

Wiki (od havajskog 'viki viki' što znači 'brzo') je veb sajt koji omogućava grupi korisnika da edituju negov sadržaj. Najbolji primer wiki-ja je Wikipedia, online enciklopedija kreirana i editovana od strane korisnika.

Contents

Registrovanje korisnika

Ukoliko ne posedujete nalog za phyWiki-ju dovoljno je da pošaljete zahtev za njegovo otvaranje na admin@ipb.ac.rs i isti će vam biti otvoren.

Pritiskom na Log in dugme u gornjem desnom delu prozora i unosom korisničkog imena i lozinke bićete registrovani na phyWiki strani. Registracija korisnika omogućava kreiranje novih i izmenu već postojećih wiki strana.

Kreiranje nove wiki stranice

Za kreiranje nove stranice dovoljno je u URL uneti ime (naslov) stranice. Na primer, ukoliko stranica "Institut za fiziku" ne postoji, a želite da je kreirate potrebno je otići na link

http://wiki.ipb.ac.rs/index.php/Institut_za_fiziku

Pri ovome je potrebno sve razmake u naslovu zameniti znacima _. Posle ovoga, ako stranica sa takvim naslovom zaista ne postoji, biće vam ponuđena mogućnost kreiranja ove strane.

Editovanje postojeće wiki stranice

Prelaskom na edit tab neke od stranica moguće je uneti izmene.

Wiki markup

Ovde su tabele onoga što će vam najčešće trebati

Formatiranje slova i reči

Izgled Markup

Naglašen tekst, podebljan tekst i podebljan i naglašen tekst

''Naglašen tekst'', 
'''podebljan tekst''' i 
'''''podebljan i naglašen tekst''''' 

Font fiksne širine za kompjuterski kod.

Font <code>fiksne širine</code> za kompjuterski kod.

Možete koristiti umanjen tekst za opis tabele, slike i sl. i možete precrtan tekst

Možete koristiti <small>umanjen tekst</small> 
za opis tabele, slike i sl. i možete <strike>precrtan
tekst</strike>

Subskripcije:

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.


Supskripcije i subskripcije:

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.

Grčki alfabet

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


Grčki alfabet

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematički simboli

∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔


Matematički simboli

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;

Komlikovane formule


\phi_n(\kappa) =
 \frac{1}{4\pi^2\kappa^2} \int_0^\infty
 \frac{\sin(\kappa R)}{\kappa R}
 \frac{\partial}{\partial R}
 \left[R^2\frac{\partial D_n(R)}{\partial R}\right]\,dR

Komlikovane formule

<math>
\phi_n(\kappa) =
 \frac{1}{4\pi^2\kappa^2} \int_0^\infty
 \frac{\sin(\kappa R)}{\kappa R}
 \frac{\partial}{\partial R}
 \left[R^2\frac{\partial D_n(R)}{\partial R}\right]\,dR
</math>

Linkovi

Izgled Markup

Interni linkovi

phyWiki

Link ka phyWiki-ju

Interni linkovi

[[phyWiki]]

[[phyWiki|Link ka phyWiki-ju]]

Eksterni linkovi

[1]

http://www.ipb.ac.rs/

Institute of Physics, Belgrade - Serbia

Eksterni linkovi

[http://www.ipb.ac.rs/]

[http://www.ipb.ac.rs/ http://www.ipb.ac.rs/]

[http://www.ipb.ac.rs/ Institute of Physics, Belgrade - Serbia]

Slike

Izgled Markup

Slika:

Image:Znak IF.jpg

Slika: 

[[Image:Znak IF.jpg]]

Slika sa dodatnim tekstom:

Institute of Physics, Belgrade - Serbia

Slika sa dodatnim tekstom: 

[[Image:Znak IF.jpg|Institute of Physics, Belgrade - Serbia]]

Slika sa okvirom:

Institute of Physics, Belgrade - Serbia
Slika sa okvirom: 

[[Image:Znak IF.jpg|frame|Institute of Physics, Belgrade - Serbia]]

Smeštanje slike sa desne strane:

Institute of Physics, Belgrade - Serbia

Smeštanje slike sa desne strane: 

[[Image:Znak IF.jpg|right|Institute of Physics, Belgrade - Serbia]]

Varijable

Kod Rezultat
{{CURRENTWEEK}} 17
{{CURRENTDOW}} 4
{{CURRENTMONTH}} 04
{{CURRENTMONTHNAME}} April
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} April
{{CURRENTDAY}} 25
{{CURRENTDAYNAME}} Thursday
{{CURRENTYEAR}} 2024
{{CURRENTTIME}} 08:17
{{NUMBEROFARTICLES}} 75
{{NAMESPACE}}
{{REVISIONID}} 193
{{localurl:pagename}} /index.php/Pagename
{{fullurl:stranica}} http://wiki.ipb.ac.rs/index.php/Stranica
{{fullurl:pagename|query_string}} http://wiki.ipb.ac.rs/index.php?title=Pagename&query_string
{{SERVER}} http://wiki.ipb.ac.rs
{{ns:1}} Talk
{{ns:2}} User
{{ns:3}} User talk
{{ns:4}} MediaWiki
{{ns:5}} MediaWiki talk
{{ns:6}} File
{{ns:7}} File talk
{{ns:8}} MediaWiki
{{ns:9}} MediaWiki talk
{{ns:10}} Template
{{ns:11}} Template talk
{{ns:12}} Help
{{ns:13}} Help talk
{{ns:14}} Category
{{ns:15}} Category talk
{{SITENAME}} MediaWiki

Sekcije, paragrafi, liste i linije

Izgled Markup

Sekcije u članku možete podeliti na sledeći način

Nova sekcija

Pod-sekcija

Pod-pod-sekcija

Sekcije u članku možete podeliti na sledeći način

=Nova sekcija=

==Pod-sekcija==

===Pod-pod-sekcija===
Definicija 1
tekst
Definicija 2
tekst
; Definicija 1: tekst 
; Definicija 2: tekst

Novi red u tekstu nema efekta na izgled teksta. Ako vam je tako lakše, koristite novi red teksta za svaku rečenicu.

Ali zato jedan prazan red počinje novi paragraf.

Novi red u tekstu nema efekta na izgled teksta.
Ako vam je tako lakše, koristite 
novi red teksta za svaku rečenicu.

Ali zato jedan prazan red počinje novi paragraf.
 • Liste
  • Pod-lista
   • Pod-pod-lista
 • Lista
* Liste 
** Pod-lista
*** Pod-pod-lista
* Lista
 1. Numerisanje
  1. Pod-numerisanje
  2. Pod-numerisanje
 2. Numerisanje
# Numerisanje
## Pod-numerisanje
## Pod-numerisanje
# Numerisanje
Dvotačka ispred paragrafa pomera paragraf udesno.
: Dvotačka ispred paragrafa pomera paragraf udesno.

Horizontalna linija


Horizontalna linija
----
Personal tools