PhyWebalizer

From MediaWiki

Jump to: navigation, search
The Webalizer

Webalizer je jedan od programa za statistiku posećenosti sajta. Prikazuje podatke koji webmaster-u (vlasniku) daju uvid u to koliko ljudi je u datom periodu posetilo sajt, koliko stranica su pregledali, odakle su došli (sajtovi, pretrazivaci), koje konkretne strane su gledali, itd.

Instalacija na veb mašini namenjena je monitorisanju virtuelnih host-ova Instituta za fiziku. Ukoliko se vaš sajt ne nalazi na listi, zahtev za monitoring možete poslati na admin@ipb.ac.rs.

Virtuelni host-ovi koji se trenutno monitorišu:

webalizer
webalizer
webalizer
webalizer
webalizer
webalizer
webalizer
webalizer
webalizer
webalizer
webalizer
Personal tools