Korisnicka zaduzenja u WebAdmin-u

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

U junu 2007. godine pušten je u rad novi web sajt Instituta za fiziku. Osnovna razlika u odnosu na stari web sajt je interaktivnost: svaki centar, laboratorija i projekat je dobio nalog na web interfejsu (WebAdmin-u) novog web sajta i samostalno unosi podatke o sebi, uključujući i podatke o ljudima, njihovim zvanjima i slično. Takođe, svaki centar, laboratorija i projekat može da unese informacije o novim seminarima, konferencijama i drugim značajnim događajima direktno na web sajt, bez ikakvog posrednika.

Ovo je lista ljudi po centrima/laboratorijama odgovornih za sadržaj sajta Instituta za fiziku:

 • Center for Theoretical Physics
Vanja Mihajlović (vanja@ipb.ac.rs)
Marko Vojinović (vmarko@ipb.ac.rs)
 • Scientific Computing Laboratory
Branimir Acković (acko@ipb.ac.rs)
 • Center for Experimental Physics
Nevena Puač (nevena@ipb.ac.rs)
 • Laboratory for Interdisciplinary Studies
Vladan Čelebononović (vladan@ipb.ac.rs)
 • Environmental Physics Laboratory
Zoran Mijić (mijic@ipb.ac.rs)
 • Laboratory for Gaseous Electronics
Nevena Puač (nevena@ipb.ac.rs)
 • Laboratory for Plasma Physics
Vladimir Srećković (vlada@ipb.ac.rs)
 • Laboratory for Atomic, Molecular and Laser Spectroscopy
Dragan Markušev (markusev@ipb.ac.rs)
 • Laboratory for Atmospheric Physics and Optical Metrology
Zoran Velikić (velikic@ipb.ac.rs)
 • Laboratory for optics and lasers
Marina Mijailović (lekic@ipb.ac.rs)
 • Center for Atomic and Subatomic Physics
Sanja Cirković (cirkovic@ipb.ac.rs)
 • Laboratory for Atomic Collision Processes
Sanja Cirković (cirkovic@ipb.ac.rs)
 • Laboratory for Plasma Specroscopy and Lasers
Ivan Koralt (koralt@ipb.ac.rs)
 • The Laboratory for High Energy Physics
Marija Milosavljević (marijam@ipb.ac.rs)
 • Low-Background Laboratory for Nuclear Physics
Dejan Joković (yokovic@ipb.ac.rs)
 • Center for Solid State Physics and New Materials
Novica Paunović (npaun@ipb.ac.rs)
Personal tools