GRID REGISTRATION

From MediaWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 29: Line 29:
<li> Nakon nekoliko dana stići će odgovor i potpisan sertifikat ('''01EF.pem'''). Preuzeti fajlove iz attachment-a i kopirati ih na '''hepui''' naredbom:</li>
<li> Nakon nekoliko dana stići će odgovor i potpisan sertifikat ('''01EF.pem'''). Preuzeti fajlove iz attachment-a i kopirati ih na '''hepui''' naredbom:</li>
<code>scp <lokaicija fajla>/01EF.pem username@hepui.ipb.ac.rs:/home/username/.globus</code>
<code>scp <lokaicija fajla>/01EF.pem username@hepui.ipb.ac.rs:/home/username/.globus</code>
-
<br /><code>scp <lokaicija fajla>/smime.p7s username@hepui.ipb.ac.rs:/home/username/.globus</code>
 
<li> Ulogovati se na '''hepui''', otvoriti folder '''.globus'''</li>
<li> Ulogovati se na '''hepui''', otvoriti folder '''.globus'''</li>
<code> cd .globus/ </code>
<code> cd .globus/ </code>

Revision as of 10:46, 11 December 2013

 1. Otvoriti Terminal i logovati se na hepui:

  ssh -XY username@hepui.ipb.ac.rs

 2. Nakon logovanja:

  grid-cert-request

  Uneti šifru (pitaće standardno dva puta).

 3. Fajl usercert_request.pem kopirati na svoj računar (otvoriti nov Terminal):

  scp username@hepui.ipb.ac.rs:/home/username/.globus/usercert_request.pem <lokaicija gde se kopira>

 4. Ovaj fajl, usercert_request.pem, i skeniran pasoš poslati mail-om na adresu aegis-ra-ipb@ipb.ac.rs sa podacima.

  Primer mail-a:

Send to: aegis-ra-ipb@ipb.ac.rs
Subject: Otvaranje naloga na GRIDu

Postovani,
Molila bih Vas da mi koristeci prilozenu dokomuntaciju otvorite grid 
sertifikat.
First name: 
Last name: 
E-mail: 
Institution: Institute of Physics Belgrade
Group Name: Belgrade ATLAS group
Address and Phone: Beograd, Pregrevica 118, phone: +381 11 3713020

-- 
S postovanjem,

 1. Nakon nekoliko dana stići će odgovor i potpisan sertifikat (01EF.pem). Preuzeti fajlove iz attachment-a i kopirati ih na hepui naredbom:
 2. scp <lokaicija fajla>/01EF.pem username@hepui.ipb.ac.rs:/home/username/.globus

 3. Ulogovati se na hepui, otvoriti folder .globus
 4. cd .globus/

 5. Sadrzaj fajla koji vam je stigao (01EF.pem) od -----BEGIN CERTIFICATE----- do -----END CERTIFICATE----- kopirati u usercert.pem.
 6. Konvertovati sertifikate u mycertificate.p12 paket naredbom:
 7. openssl pkcs12 -export -in 01EF.pem -inkey userkey.pem -name "My Certificate" -out mycertificate.p12

 8. Kreirani sertifikat mycertificate.p12 prebaciti na lokalnu mašinu (naravno, otvoriti nov Terminal i prebaciti se u folder u kojem želite da kopirate sertifikat):
 9. scp username@hepui.ipb.ac.rs:/home/username/.globus/mycertificate.p12 .

 10. Ako koristite:
  1. Internet Explorer/Outlook Express (Windows XP)
   1. Instalirati AEGIS sertifikat prateći sledeća uputstva:

    U Internet Explorer-u preuzeti osnovni AEGIS sertifikat (CRT format) sa adrese http://aegis-ca.rcub.bg.ac.rs/root_ca_certificate.html

    Otvoriće se novi prozor, Security Warning upozorenje, otvorite sertifikat (Open):

    Instalacija sertifikata će započeti automatski, klikom na Install certificate:

    U Certificate Import Wizard-u kliknite na Next:

    Izaberite Automatically select the certificate store based on the type of certificate i kliknite Next:

    U Certificate Import Wizard-u kliknite na Finish:

    Otvoriće se novi prozor, Security Warning upozorenje, kliknite na Yes:

    Instalacija se završava klikom na OK.

   2. Instaliranje ličnog sertifikata mycertificate.p12 u Internet Explorer:

    Otvoriti Internet Explorer, kliknuti na File -> Open i otvoriti likaciju na kojoj se nalazi sertifikat mycertificate.p12 i otvoriti ga.

    Otvoriće se prozor Certificate Import Wizard, potom kliknite na Next u naredna dva prozora:

    U narednom prozoru treba da ukucate šifru kojom ste kreirali sertifikat (korak 2), zatim čekirati Enable strong private key protection. You will be prompted every time the private key is used by an application, if you enable this option. i kliknite na Next:

    Instalacija se završava klikom na OK:

  2. Internet Explorer/Outlook Express (Windows 7 i Vista)
   1. U Internet Explorer-u preuzeti osnovni AEGIS sertifikat (CRT format) sa adrese http://aegis-ca.rcub.bg.ac.rs/root_ca_certificate.html
   2. Instalirati AEGIS sertifikat prateći sledeća uputstva:
   3. Instaliranje ličnog sertifikata mycertificate.p12 u Internet Explorer:

    Otvoriti Internet Explorer, kliknuti na Internet Options -> Content -> Certificates -> Import-Next -> Browse -> otvoriti likaciju na kojoj se nalazi sertifikat mycertificate.p12 - ukucati šifru kojom ste kreirali sertifikat (korak 2) - čekirati samo prvu opciju - Next -> Finish

  3. Firefox/Thunderbird (Linux)
   1. Instalirati AEGIS sertifikat prateći sledeća uputstva:

    U Firefox-u preuzeti osnovni AEGIS sertifikat (CRT format) sa adrese http://aegis-ca.rcub.bg.ac.rs/root_ca_certificate.html

    Kada se otvori novi prozor Downloading Certificate, čekirati sve tri opcije i kliknuti na OK

   2. Instaliranje ličnog sertifikata mycertificate.p12 u Firefox:

    Otvorite Firefox, kliknuti na Tools -> Options (ili Edit -> Preferences).

    Kada se otvori novi prozor, kliknuti na Advanced -> Encryption -> View Certificates:

    Kada se otvori prozor Certificate Menager, kliknuti na Your Certificates -> Import:

    Otvorite lokaciju na kojoj se nalazi sertifikat mycertificate.p12, kliknite na Open, nakon toga upišite šifru kojom ste kreirali sertifikat (korak 2) i kliknite na OK:

    Sertifikat je instaliran:

   3. Instaliranje AEGIS i ličnog sertifikata mycertificate.p12 u Thunderbird:

    Otvorite Thunderbird, kliknuti na Tools -> Options (ili Edit -> Preferences).

    Kada se otvori novi prozor, kliknuti na Advanced -> Certificates -> View Certificates:

    Kada se otvori prozor Certificate Menager, kliknuti na Authorities -> Import:

    Otvorite lokaciju na kojoj se nalazi sertifikat ca.crt (na adresi http://aegis-ca.rcub.bg.ac.rs/root_ca_certificate.html preuzeti CRT sertifikat sa Save Link As), kliknite na Open, nakon toga čekirajte sve tri opcije i kliknite na OK:

    AEGIS sertifikat je instaliran.

    U prozoru Certificate Menager, otvorite Your Certificate -> Import:

    Otvorite lokaciju na kojoj ste sačuvali sertifikat mycertificate.p12, kliknite na Open, nakon toga upišite šifru kojom ste kreirali sertifikat (korak 2) i kliknite na OK:

    Lični sertifikat je instaliran.

  4. U ostalim slučajevima pratite uputstvo na adresi http://aegis-ca.rcub.bg.ac.rs/instructions.html
 11. Treba poslati digitalno potpisan e-mail (adresa na koju šaljete i izgled mail-a poslati su Vam u koraku 5):
  Send to: aegis-ca@aegis-ca.rcub.bg.ac.rs
  Subject: Grid Certificate
  
  To whom it may concern,
  
  With this email I state that
  
  1. I, <ime i prezime>, accept my x509v3 digital certificate with
  DN: /C=RS/O=AEGIS/OU=Institute of Physics Belgrade/CN=<ime i prezime>
  Serial Number: <broj>
  signed by /C=RS/O=AEGIS/CN=AEGIS-CA
  
  2. I adhere the AEGIS CA policy and usage rules found at:
  http://aegis-ca.rcub.bg.ac.rs/documents/AEGIS-CP-CPS.pdf
  (O.I.D. 1.3.6.1.4.1.11067.10.1.1.2)
  
  

  Serial Number možete pročitati u Vašem 01EF.pem sertifikatu koji možete otvoriti kao txt fajl.

  E-mail se digitalno potpisuje kada pri kreiranju kliknete na:

  (Windows Live Mail) Options -> Digitally Sign

  (Thunderbird) Security -> Digitally Sign This messageNaredni korak:

VO REGISTRATION


Povratak na:

ATLAS group

Personal tools