Thunderbird e-mail client (Linux)

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

Podešavanje IMAP protokola

 • Pokretanjem Evolution klijenta dobijate početni dijalog podešavanja. Kliknite Forward.
 • Evolution će vas pitati da li želite da uvezete ranije napravljenu kopiju podešavanja i email-ova. Ova mogućnost je veoma pogodna ako ste ranije koristili Evolution i imate rezervnu kopiju podešavanja i email-ova. U slučaju da ne posedujete rezervna podešavanja, kliknite Forward.
 • Upišite vaše ime, prezime i email. Kliknite Forward.
 • Podesite sledeće opcije radi mogućnosti slanja e-maila:
 1. Server Type: izaberite IMAP.
 2. Server : mail.ipb.ac.rs.
 3. Username : <vaš username>.
 4. Iz liste Use secure connection: izaberite SSL encryption.
 5. Zatim kliknite na Check for supported Types.
 • Na upit da li želite da prihvatite TERENA sertifikat, kliknite OK.
 • Kliknite Forward kako bi nastavili sa podešavanjem e-mail klijenta.
 • Preporučeno je da proveru novih poruka podesite na 15 minuta. Zatim kliknite Forward.
 • Podesite sledeće opcije radi mogućnosti primanja e-maila:
 1. Server Type: izaberite SMTP.
 2. Server : mail.ipb.ac.rs.
 3. Iz liste Use secure connection: izaberite SSL encryption.
 4. Iz liste Type : izaberite Login.
 5. Username : <vaš username>.
 • Kliknite Forward.
 • Zatim kliknite Apply kako bi završili podešavanje vašeg email klijenta.
 • Evolution klijent će zahtevati vašu e-mail šifru radi uspostavljanja komunikacije sa mail.ipb.ac.rs serverom.
Personal tools