TWIKI REGISTRATION

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/DefaultWeb/WebHome


  1. U delu Quick start links izabrati Registration prijaviti se sa CERN ID.
  2. Popuniti stranicu za registraciju (u polju CERN affiliation upisati Institute of Physics, Belgrade).
  3. Nakon par minuta stići će konfirmacioni mail i da bi se registracija završila potrebno je kliknuti na link dobijen mail-om.
  4. Nakon uspešne TWIKI registracije možete da pristupite , na primer, sledećoj stranici https://twiki.cern.ch/twiki/bin/viewauth/AtlasProtected/HowToCleanJets.Naredni korak:

GRID REGISTRATION


Povratak na:

ATLAS group

Personal tools