Slanje mail-a sa web servera

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

Na web serveru Instituta za fiziku nije instaliran mail server (posto mu to nije namena), zbog cega on ne prima e-mail poruke. Kako

Personal tools