SVN

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

SVN nalogu se može pristupiti https://svnweb.cern.ch/trac/IPB/browser ili preko Terminal-a (postoji dva načina, ssh je brži):

Personal tools