SCL-DHL procedura

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

Broj DHL-a je 011 310 55 00.

Interni broj instituta kod DHL-a je 363 036 531

Potrebno je tačno navesti šta se šalje i gde se šalje.


Isporuke koje DHL preuzme do 15h kreću istog dana. Da bi DHL došao do 15h potrebno je pozvati ih nekoliko sati ranije. Moguće je i najaviti pošiljku dan ranije. U zavisnosti od destinacije moguće je izabrati nekoliko opcija slanaja (standardno, danas za sutra...). O načinu isporuke najbolje je dogovoriti sa DHL operaterom. Operateru treba navesti vreme u koje kurir treba da preuzme pošiljku, broj lokala i ime kontakt osobe koja šalje.


Pre nego kurir dođe potrebno je pripremiti pošiljku. Pošilljka treba da je spakovana u nezatvorenu kovertu. Na posebnom papiru treba pripremiti ime osobe kjoj se poruka šalje, tačnu adresu i kontakt telefon osobe koja prima pošiljku. Iste podatke treba dostaviti i za pošiljaoca. Kurir ove podatke prepisuje, zatvara koverat i ubacuje ga u DHL omotnicu. Pošiljaocu ostaje potvrda o preuzetoj pošiljci na čijem se vrhu nalazi tracking number. Ukucavanjem ovog broja na sajtu DHL-a na stranici praćenje moguće je proveriti status pošiljke.


Račun se šalje naknadno poštom.

Personal tools