Podesavanje mail klijenta

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

Procedure za podešavanje e-mail klijenta na vašim računarima

Obzirom da postoji više protokola za preuzimanje e-mail sadržaja, u ovom uputstvu ćemo Vam navesti podržane, da biste lakše mogli da odlučite za onaj koji odgovara vašim potrebama.

Preporučljivo je da za preuzimanje e-mail sadržaja koristite IMAP protokol (Internet message access protocol). Prednost ovog protokola je pristup email sadržaju sa bilo kog uređaja koji poseduje email klijent sa IMAP podrškom. IMAP protokol dinamički čita mailove i vidi foldere koje su na serveru. Za razliku od POP protokola poruke se ne skidaju na lokalni računar, već se čitaju direktno sa servera. E-mail klijent ostavlja poruke na serveru dok ih korisnik eksplicitno ne obriše. Više o ovom protokolu možete pročitati ovde.

POP protokol (Post Office Protocol) je takođe podržan. Kada preuzimate mail koristeći POP, Vi u stvari vršite download poruka sa naših servera (gde su one skladištene pre Vašeg preuzimanja) i smeštate ih na hard disk Vašeg računara, uz pomoć nekog programa za prijem pošte (e-mail klijenta). Ovo znači da şe poruke brišu sa servera i skladište na Vaš računar. Usled ovoga ove poruke više nisu dostupne ako se pristupa sa drugog računara istom nalogu (mailbox). Ako se odlučite za korišćenje ovog protokola, iz najbolje namere sugerišemo da opcija čuvanja dodatnih kopija vašeg email sadržaja bude isključena, radi manjeg opterećenja i boljeg funkcionisanja mail servera. Više o POP protokolu možete pročitati ovde.


Contents

Evolution e-mail klijent (Linux)

Evolution je e-mail klijent i je sastavni deo GNOME okruženja. Omogućava rad sa više naloga istovremeno, podržava IMAP i POP protokole. Korisnik se o pristigloj pošti može obavestiti i zvučnim signalom, ukoliko je potrebno. Pomocu detaljnih opcija nalog možete organizovati prema sopstvenim potrebama. Nalazi se u Main Menu -> Internet -> Evolution Mail.

Podešavanje IMAP i SMTP protokola

Podešavanje POP i SMTP protokola

Thunderbird e-mail klijent (Linux)

Thunderbird je popularan e-mail klijent kompanije Mozilla. Omogućava rad sa više naloga istovremeno, podržava IMAP i POP protokole. Možete ga preuzeti ovde. Nakon instalacije prečicu možete naći u Main Menu -> Internet -> Thunderbird Mail/News.

Podešavanje IMAP i SMTP protokola

Podešavanje POP i SMTP protokola

Thunderbird e-mail klijent (Windows)

Thunderbird je popularan e-mail klijent kompanije Mozilla. Omogućava rad sa više naloga istovremeno, podržava IMAP i POP protokole. Thunderbird za Windows možete preuzeti ovde. Nakon instalacije prečicu možete naći u Start -> All Programs -> Mozilla Thunderbird.

Podešavanje IMAP i SMTP protokola

Podešavanje POP i SMTP protokola

Outlook 2007 e-mail klijent (Windows)

Outlook je sastavni deo Microsoft Office 2007 paketa. . Omogućava rad sa više naloga istovremeno, podržava IMAP i POP protokole. Nakon instalacije prečicu možete naći u Start -> All Programs -> Microsoft Office Outlook 2007

Podešavanje IMAP i SMTP protokola

Podešavanje POP i SMTP protokola

Personal tools