PodesavanjeMailClienta

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

Poštovane koleginice i kolege,

Pred vama se nalaze stranice sa procedurama za podešavanje email klijenta na vašim računarima.


Evolution e-mail client (Linux)
Thunderbird e-mail client (Linux)
Outlook 2007 e-mail client (Windows)
Thunderbird e-mail client (Windows)
Personal tools