Podešavanje POP i SMTP protokola (Thunderbird,Windows)

From MediaWiki

Jump to: navigation, search
 • Nakon startovanja Thunderbird klijenta pojaviće se dijalog za automatsko podešavanje mail naloga, u kome je potrebno da unesete sledeće podatke :
 1. Your name: <Vaše ime i prezime>
 2. Email address: <Vaša email adresa>
 3. Password: <Vaša email šifra>
 • Po želji, možete odabrati opciju da Thunderbird sačuva vašu email lozinku za buduće korišćenje.
 • Kliknite Continue za podešavanje POP i SMTP protokola.
 • Nakon nekoliko trenutaka, Thunderbird će prikazati neophodna podešavanja potrebna za komunikaciju sa mail.ipb.ac.rs serverom. Odaberite opciju POP3, zatim kliknite Create Account kako bi prihvatili sertifikat i nastavili sa podešavanjem vašeg email naloga.
 • Pojaviće se dijalog Add security exception. Potrebno je da kliknete dugme Get Certificate potom dugme Confirm Security Exception, nakon čega će se Add security exception dijalog zatvoriti.
 • Dijalog Add security exception se ponovo pojavljuje pri slanju prvog email-a. Potrebno je ponoviti korak prihvatanja sertifikata i nakon toga više se neće pojavljivati.
 • Kliknite na padajući meni Tools i izaberite opciju Account Settings...
 • Iz liste opcija izaberite Server Settings i podesite sledeće parametre :
 1. Podesite Check for new messages every na 15 minuta.
 2. Isključite opciju Leave messages on server.
 • Kliknite dugme OK radi završetka podešavanja Thunderbird mail klijenta.
Personal tools