Podešavanje POP i SMTP protokola (Evolution, Linux)

From MediaWiki

Jump to: navigation, search
 • Pokretanjem Evolution klijenta dobijate početni dijalog podešavanja. Za nastavak kliknite Forward.
 • Evolution poseduje mogućnost pravljenja backup-a (rezervne kopije) svih vaših email-ova i podešavanja. U slučaju da imate Evolution backup vaših podataka možete ih uvesti nazad u Evolution. U suprotnom kliknite Forward za nastavak podešavanja vašeg email klijenta.
 • Upišite vaše ime, prezime i email. U polje Organization unesite Institute of Physics Belgrade. Za nastavak kliknite Forward.
 • Podesite sledeće opcije radi mogućnosti slanja e-maila:
 1. Server Type: izaberite POP.
 2. Server : mail.ipb.ac.rs.
 3. Username : <vaš username na mail.ipb.ac.rs serveru>.
 4. Iz liste Use secure connection: izaberite SSL encryption.
 5. Zatim kliknite na Check for supported Types.
 • Na upit da li želite da prihvatite TERENA sertifikat, kliknite OK.
 • Kliknite Forward kako bi nastavili sa podešavanjem e-mail klijenta.
 • Preporučeno je da proveru novih poruka podesite na 15 minuta. Kliknite Forward za podešavanja SMTP protokola.
 • Podesite sledeće opcije radi mogućnosti primanja e-maila:
 1. Server Type: izaberite SMTP
 2. Server : mail.ipb.ac.rs
 3. Izaberite opciju Server requires authentification
 4. Iz liste Use secure connection: izaberite SSL encryption
 5. Iz liste Type : izaberite Login
 6. Username : <vaš username>
 • Za nastavak kliknite Forward.
 • Zatim kliknite Apply kako bi završili podešavanje vašeg email klijenta.
 • Evolution klijent će zahtevati vašu e-mail šifru radi uspostavljanja komunikacije sa mail.ipb.ac.rs serverom.
Personal tools