Podešavanje IMAP i SMTP protokola (Thunderbird,Windows)

From MediaWiki

Jump to: navigation, search
  • Nakon startovanja Thunderbird klijenta pojaviće se dijalog za automatsko podešavanje mail naloga, u kome je potrebno da unesete sledeće podatke :
  1. Your name: <Vaše ime i prezime>
  2. Email address: <Vaša email adresa>
  3. Password: <Vaša email šifra>
  • Možete odabrati opciju da Thunderbird sačuva vašu email lozinku radi kasnije korišćenja.
  • Kliknite Continue za automatsko podešavanje IMAP i SMTP protokola.
  • Nakon nekoliko trenutaka, Thunderbird će prikazati neophodna podešavanja potrebna za komunikaciju sa mail.ipb.ac.rs serverom. Odaberite opciju IMAP, zatim kliknite Create Account kako bi prihvatili sertifikat i završili sa podešavanjem vašeg email naloga.
  • Pojaviće se dijalog Add security exception. Potrebno je da kliknete dugme Get Certificate potom dugme Confirm Security Exception, nakon čega će Thunderbird prikazati vaš podešen email nalog.
  • Dijalog Add security exception se ponovo pojavljuje pri slanju prvog email-a. Potrebno je ponoviti korak prihvatanja sertifikata i nakon toga više se neće pojavljivati.


Personal tools