Podešavanje IMAP i SMTP protokola (Evolution, Linux)

From MediaWiki

Jump to: navigation, search
 • Pokretanjem Evolution klijenta dobijate početni dijalog podešavanja. Za nastavak kliknite Forward .
 • Evolution poseduje mogućnost pravljenja backup-a (rezervne kopije) svih vaših email-ova i podešavanja. U slučaju da imate Evolution backup vaših podataka, možete ih uvesti nazad u Evolution. U suprotnom kliknite Forward za nastavak podešavanja vašeg email klijenta.
 • U formular upišite vaše ime, prezime i email. U polje Organization unesite Institute of Physics Belgrade. Za nastavak kliknite Forward.
 • Za funkcionisanje IMAP (Internet message access protocol) protokola treba podesiti sledeće parametre:
 1. Server Type: izaberite IMAP.
 2. Server : mail.ipb.ac.rs.
 3. Username : <vaš username na mail.ipb.ac.rs serveru>.
 4. Iz liste Use secure connection: izaberite SSL encryption.
 5. Kliknite na Check for supported Types.
 • Na upit da li želite da prihvatite TERENA sertifikat, kliknite OK.
 • Kliknite Forward kako bi nastavili sa podešavanjem e-mail klijenta.
 • Preporučeno je, da se za proveru novih poruka podesi vreme od 15 minuta. Kliknite Forward za podešavanja SMTP protokola.
 • Za funkcionisanje SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protokola treba podesiti sledeće parametre:
 1. Server Type: izaberite SMTP
 2. Server : mail.ipb.ac.rs
 3. Izaberite Opciju Server requires authentification
 4. Iz liste Use secure connection: izaberite SSL encryption
 5. Iz liste Type : izaberite Login
 6. Username : <vaš username na mail.ipb.ac.rs serveru>
 • Kliknite Forward
 • Kliknite Apply kako bi završili podešavanje vašeg email klijenta.
 • Evolution klijent će zahtevati vašu e-mail šifru radi uspostavljanja komunikacije sa mail.ipb.ac.rs serverom.
Personal tools