IMAP i POP protokoli

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

IMAP je standardni protokol za pristupanje elektronskoj pošti koja se čuva na udaljenom serveru. Ovaj protokol omogućava email klijentu pristup i manipulaciju udaljenim email-ovima kao da se nalaze na lokalnom računaru. Korisnik ima pristup email-ovima sa bilo kog uređaja koji podržava IMAP klijent i ima pristup internetu. Veoma je pogodan kod mobilnih uređaja kao što su laptopovi i smart telefoni, jer svojim dizajnom smanjuje potrošnju baterije i internet saobraćaja. Mana ovog protokola je ako korisnik nema izlaz ka mreži (ili internetu), neće imati pristup svojim email-ovima.

POP protokol pruža korisnicima jednostavan, standardizovan pristup i preuzimanje email-ova na svoje raćunare sa udaljenog mail servera. Prednost ovog protokola je u tome što korisnik može da čita email-ove bez mrežnog (ili internet) pristupa. Korisnik ima mogućnost da sačuva kopije svojih email-ova na mail serveru kad rezervu. Ovakav pristup email-ovima je nepogodan za korisnike kojima je bitna količina podataka koju preuzimaju sa interneta, kao i mobilnim korisnicima.


Podesavanje mail klijenta (nazad)
Personal tools