AnaDiary

From MediaWiki

Jump to: navigation, search

Sreda, 1 jul 2009

Disperzije brzina sa Hyperlede

Za uzorak Ho2007, elipticnih i S0 galaksija, treba naci disperzije brzina u Hiperledi. Posto je Hyperleda kompilacija radova i kataloga, potrebno je izracunati otezanu srednju vrednost srednjih vrednosti.

 • Sve vrednosti treba otezati kvadratom reciprocne vrednosti sopstvene greske (ignorisati one vrednosti za koje nema greske, osim ako je data samo ova jedna vrednost). Neka su recunate disperzije x1,x2,..,xn i njima odgovarajuce greske e1,e2,..,en. Tada je otezana srednja vrednost:

<x>=\frac{\sum_i^n \frac{1}{e_i^2}\ x_i}{\sum_i^n \frac{1}{e_i^2}}

Greska ovako odredjene srednje vrednosti moze biti interna i externa. U praksi izracunavaju se obe greske i uzima veca.

 • Interna greska srednje vrednosti uzima u obzir samo greske pojedinih vrednosti i uvek je manja od najmanje greske ei:

e_{int}=\frac{1}{\sqrt{\sum_i^n \frac{1}{e_i^2}}}

 • Externa greska srednje vrednosti pored gresaka pojedinih vrednosti uzima u obzir i medjusobni odnos merenih velicina-stvarno rasturanje oko otezane srednje vrednosti:

e_{ext}=\sqrt{\frac{\sum_i^n \frac{1}{e_i^2}\ (x_i-<x>)^2}{(n-1)\sum_i^n \frac{1}{e_i^2}}}

 Vrednosti interne i externe greske trebalo bi da budu jednake u srednjem (narocito u uzorcima velikog obima):
 eext/eint ~ 1. U srednjem devijacije od srednje vrednosti trebalo bi da budu priblizno iste kao greske pripisane 
 svakoj vrednosti.   
 Ako je ovaj odnos znatno veci od 1, znaci da su srednje vrednosti vise razbacane oko srednje 
 vrednosti nego sto to predvidjaju njihove individualne greske i tada kazemo da podaci nisu konzistentni. 
 Drugim recima, postoji neki dodatni doprinos rasturanju vrednosti koji nije uzet u obzir prilikom racunanja 
 slucajnih gresaka individualnih merenja, a to mogu biti sistematske greske ili omaske. 
 A ako je ovaj odnos mnogo manji od 1, postoji sumnja da su greske individualnih merenja precenjene.

Subota, 4 jul 2009

Komande za preambulu latexa, koje prave justify kao u word-u:

 \fontdimen2\font=0.4em% interword space
 \fontdimen3\font=0.4em% interword stretch
 \fontdimen4\font=0.1em% interword shrink
 \fontdimen7\font=0.1em% extra space
 \hyphenchar\font=`\-% to allow hyphenation
Personal tools